Home

Bevoegdheden

Kinderopvang, bib, cultuur
Groen vraagt kwalitatieve opvang, geen bakstenen!
Sing for the climate, tielt-winge, klimaatplan
Klimaatplan in de maak!?

Actueel

Is het nodig een ‘appeltje voor de dorst’ opzij te zetten?   Groen heeft geen bezwaar tegen mondjesmaat verkopen van publieke grond, bijvoorbeeld om een duurzame investering te realiseren.  Hier gaat het echter om iets heel anders. Om ‘koopjes’, om de schepen te citeren. Voor wie? Slim aangepakt is het alleszins niet. Alles wordt tegelijk op de markt gegooid – commercieel een kortzichtige...

Schepen Van De Gaer organiseert een mega-verkoop van zowat het complete gemeentelijk ‘rustend’ patrimonium aan bouwgronden, weiland, bouwland, bos, tuin, boomgaard en woeste grond op iets meer dan een jaar tijd en is daar nog trots op ook. Op 3 en 4 december gaan maar liefst 58,6 hectaren onder de hamer en … dat werd pas verklapt aan de raadsleden van de oppositie op 9 november! Van...

Het was hommeles donderdag op de gemeenteraad van  Tielt-Winge. De fracties van N.VA, CD&V en Groen lieten het schepencollege weten dat de massale verkoop van gronden die het college op eigen houtje organiseert, zowel juridisch als deontologisch hoogst bedenkelijk is. Het Gemeentedecreet laat immers helemaal niet toe dat een goede huisvader achter de rug van zijn huisgenoten zijn hele...