Klimaat

Klimaatplan Tielt-Winge in de maak!

154 Vlaamse lokale besturen ondertekenden al het grote EU Burgemeestersconvenant. Zelfs Tielt-Winge was op de afspraak, samen met 56 andere gemeenten uit onze provincie. Beter laat dan nooit. Ook wij krijgen dus over enkele maanden een heus klimaatplan! Dat heeft de burgemeester alvast plechtig beloofd in Leuven.  

Lokale besturen aan zet

Het Burgemeestersconvenant heeft de bedoeling om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Ambitieus, maar haalbaar, als iedereen zijn steentje bijdraagt. Precies dat is nodig, want 80% van alle energie die die CO2 veroorzaakt, gaat naar onze gebouwen en mobiliteit. Genua was de eerste stad met een duurzaam energieactieplan. Parijs en London volgden, net als honderden besturen in Spanje, Italië, zelfs Armenië en Wit-Rusland. Bij ons beet Antwerpen de spits af. Genk, Gent en Hasselt, de hele Kempen en Limburg tekenden. Nu ook bijna heel Vlaams-Brabant. We zijn al met ruim 190 miljoen, 40% van alle EU-inwoners. Dat geeft hoop.

Geen vrijblijvend vodje papier

Al die deelnemers willen niets minder dan de klimaatverandering stoppen. Vrijblijvend is het convenant zeker niet. Wie ondertekent, belooft om een klimaatactieplan op te stellen met concrete maatregelen die de lokale CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% verminderen. Daarbij zijn energiebesparende ingrepen, maar ook projecten voor hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit. Natuurlijk staan de gemeenten er niet alleen voor. Ze kunnen rekenen op de provincie en Interleuven. Die zorgen voor modelactieplannen en draaiboeken, de juiste contacten en, jawel, subsidies.

Elke gemeente kreeg al een CO2-nulmeting. Hiermee weet ze vanwaar de CO2 komt (gebouwen, industrie, mobiliteit, landbouw of natuur) en met welke acties het meest CO2-winst te halen is tegen een redelijke kost. Met die info kan het bestuur een eigen concreet energie-actieplan opstellen en aan de gemeenteraad voorleggen.

Groen hoopt dat het bestuur nu eindelijk de uitvluchten en de dagjespolitiek vaarwel zegt en alvast met één degelijk beleidsplan uitpakt. Hoe breder het draagvlak, hoe beter. Helemaal nieuw is dit zelfs niet. Zuinig zijn met energie is al populair wegens het terugverdieneffect. Het moet zelfs als afschakelplannen dreigen. Tijd dus voor de stap vooruit.

Expertise genoeg

Groen maakte de meerderheid al attent op expertise die vlakbij aanwezig is: duurzame energieprojecten (Kyoto in het Pajottenland), ecologische landbouw (Wervel) en voedselverspilling (campagne 11-11-11). Groen houdt de plannen alleszins met argusogen in de gaten!

Actueel

154 Vlaamse lokale besturen ondertekenden al het grote EU Burgemeestersconvenant. Zelfs Tielt-Winge was op de afspraak, samen met 56 andere gemeenten uit onze provincie. Beter laat dan nooit. Ook wij krijgen dus over enkele maanden een heus klimaatplan! Dat heeft de burgemeester alvast plechtig beloofd in Leuven.

Lees het volledige artikel in de...