Leven

Groen vraagt kwalitatieve opvang, geen bakstenen!  

Groen is niet te spreken over de plannen om in St-Joris-Winge een duur IBO-gebouw in te planten… op de speelterreinen van nota bene de jeugdbeweging. Groen wil geen speelruimte inruilen voor een prestigeproject!

Het bestuur van Tielt-Winge is krap bij kas. Subsidies zijn geschrapt, personeel moest vertrekken, de laatste gronden zijn verkocht. Maar een IBO-project ter waarde van al gauw 1.250.000 euro, dat kan wel. Terwijl die bakstenen niet eens nodig zijn en chiro Esjewee haar speelterrein dreigt kwijt te raken. “Waar is het gezond verstand?!” vraagt Groen zich af.

Natuurlijk rekenen jonge ouders op kwaliteitsvolle kinderopvang. Leuk materiaal en professionele begeleiding voor hun kinderen voor en na school. Dat is evident. Maar moet het ook in een nieuw gebouw? Is het schoolgebouw voor en na schooltijd plots niet groot of niet goed genoeg?

Natuurlijk wel! Niet alleen grote steden, ook vele kleinere gemeenten organiseren daarom opvang in de scholen zelf. De personeels- en werkingskosten zijn ten laste van de gemeente. De school zorgt voor de nodige ruimte om de kinderen op te vangen. Vaak netoverschrijdend. Een win-win voor alle partijen. Dat blijkt perfect te werken in pakweg Herent, Ronse, Evergem, Ruiselede, Ieper. Waarom dan niet in St-Joris-Winge?     

De scholen zijn vragende partij. Aan hen kan het dus niet liggen. Komt daar bovenop dat de kinderen van chiro Esjewee hun hele buitenspeelterrein dreigen kwijt te raken aan het IBO. De jeugdbeweging de dupe van de IBO-kinderopvang, nee toch! Groen wil dat het bestuur resoluut kiest voor de kinderen en niet voor de bakstenen. Groen meent dat kwaliteitsvolle opvang vooral te maken heeft met bekwaam en toegewijd personeel en voldoende spelmateriaal. Daarin moet worden geïnvesteerd!

Waarom zijn die bakstenen overigens zo duur? Simpel. IBO’s moeten voldoen aan de bouwnormen van Kind & Gezin, die ook gelden voor crèches, d.w.z. voor de dagopvang van baby’s en peuters. Kind & Gezin is daar behoorlijk strikt in. De normen voor schoolgebouwen liggen zowat vier keer lager. Hadden scholen dezelfde normen als crèches en IBO’s, dan zouden ze allemaal massaal moeten bijbouwen. Investeren in een IBO komt dus inderdaad neer op investeren in veel bakstenen. Mooi wellicht, maar ook erg duur. Zeker voor gebouwen die overdag leeg staan maar toch warm moeten blijven. Zeker voor de precaire gemeentelijke financiën! En een ramp voor de chiro!

Groenkrant maart 2015