Wonen

CHÂTEAU MIGRAINE OF NATURA 2000?

Tielt-Winge heeft een lange historie van zonevreemde ingrepenvoor lucratieve doeleinden, telkens onder liberaal bestuur: het Gouden Kruispunt, een golfterrein, een recreatiegebied dat woongebied wordt. En nu: een wijngaard op een voormalig stort!

De gemeente Tielt-Winge is krap bij kas en zette onlangs zowat alle vastgoed in de etalage. Bos, bouwgrond, natuurgebied, een woning, ... tot het voormalig stort van Houwaart toe. Ideaal toch voor wijnbouw, zo meent het bestuur. Niet volgens Groen!

Minstens 30 jaar is er gestort: puin, asbestplaten, stapels landbouw-plastic, halfvolle bidons, plastic kerkhofbloemen en god weet wat nog. Groen haalde er eens in een mum van tijd tien zakken puin weg. Wat er ooit van het talud van de Houwaartseberg naar omlaag is gekeild, weet geen mens. Wel dat er telkens grond - kwatongen beweren slib – overheen ging en het talud er zowat zes meter opschoof.

Het perceel is gesaneerd, beweert de burgemeester. Klopt niet, menen omwonenden. Klopt niet, filmde ROB. Ook wijnboeren blijken niet opgezet met wijnbouw op dit ‘restperceel’, zoals het zedig wordt genoemd.

Ook wijnboeren vinden dit erover...

Wat dan wel? Blijkt nu dat het voormalige stort pal in waardevol en door Europa beschermd Natura 2000-gebied gelegen is. Het gaat om een bos dat ooit deel uitmaakte van een historisch bos. Een droog boshabitat nog wel, een type waarvan er juist méér moet komen. Natura 2000 verbiedt ontbossing en legt op om deze habitats in goede staat te bewaren. Dit beschermd natuurgebied mag niet van functie veranderen! Ook een 'compenserende' aanplant in het Papenbroek is geen optie. Dat is immers een nat type bos. Afblijven dus!

Uiteraard is saneren wenselijk, al is het maar dat alle landbouwplastic uit de boshumus verdwijnt. Op 17 maart zetten de schepenen hun beste been voor om de gemeente van zwerfvuil te ontdoen. Groen gaf hun de tip om op de Houwaartseberg te beginnen. Afval in overvloed, en ROB kent al de weg!

Groenkrant maart 2014