Groen ziet nieuwe ‘koopjes’ niet zitten

Grond verkoop je maar één keer. Doe je dat ten bate van de gemeentekas, dan haal je er het maximum uit. Maar wie 42 percelen tegelijk aanbiedt, waaronder heel wat verpachte percelen en ook stukken trage weg, een heuse asfaltweg of een perceel met nutsvoorzieningen (riolering én elektriciteitsleidingen), pakt het niet echt wijs aan. Ook het voormalig stort is weer in de aanbieding. Voor wijnbouw, of wat dacht u! Een weloverwogen beleid is dit allesbehalve! Groen stelt een positief project voor. De gemeente heeft een unieke kans om zonevreemde bossen in eigen beheer – en bescherming – te houden. Hoe lang nog? Ze kan inwoners aanmoedigen om in projecten van biologische land- of tuinbouw te stappen, zoals de Landgenoten doet. Ze kan samen met inwoners een gezamenlijk kleinschalig energieproject opzetten. Ze zou minstens de kaart van bio-wijnbouw kunnen trekken. Dit zijn unieke troeven van een plattelandsgemeente, die Tielt-Winge één voor één verkwanselt. Het Agentschap Natuur en Bos biedt weliswaar een oplossing voor 5 percelen. Maar wat met de 37 andere! 

Datum agenda: 

zaterdag, juli 8, 2017