Over Groen Tielt-Winge

Hecht u ook belang aan het landelijk en groen karakter van Tielt-Winge? Aan duurzame mobiliteit, trage wegen en veilige schoolfietsroutes? Aan aantrekkelijke dorpskernen? Aan speelstraten voor de kinderen? Een goed heem voor elke jeugdbeweging?  Pleit u voor betaalbare én gespreide  sociale woningen?  Voor kwalitatieve kinderopvang? Voor kleinschalige en ambachtelijke tewerkstelling? Voor meer verwevenheid tussen landbouw en natuur?  Voor minder zwerfvuil  en sluikstorten?

U wilt een bestuur dat slimme oplossingen aanreikt,  zijn voorbeeldfunctie en participatie van burgers ernstig neemt?  Groen Tielt-Winge biedt een positief en duurzaam alternatief .  Lees ons programma en onze publicaties!