Home

Bevoegdheden

Kinderopvang, bib, cultuur
Groen vraagt kwalitatieve opvang, geen bakstenen!
Sing for the climate, tielt-winge, klimaatplan
Klimaatplan in de maak!?

Actueel

In hun baby- en peuterjaren kunnen kinderen van heel vroeg werkende ouders nog in de opvang terecht. Ze arriveren daar tussen 6u en 6u30, want papa en mama zijn om 6u30 al aan de slag, pakweg in de verpleging. Maar zodra ze kleuter zijn, is er geen opvang meer ’s ochtends vroeg. Groen vraagt dringend om de buitenschoolse opvang een half uur eerder te openen, zodat er ook voor de vroege...

fietssuggestiestrook

Studiebureau Vectris heeft het Gemeentelijk Mobiliteitsplan bijgewerkt en het deed dat goed. Ze pleiten voor ruimtelijke kwaliteit in het ‘verblijfsgebied’ en voor hoogwaardige wandel- en fietsinfrastructuur. Ingrediënten daarvoor zijn: de snelheid effectief verlagen, doorgaand verkeer weren, ruimte voor fietsers en voetgangers verbeteren. Het had zowaar een Groen mobiliteitsplan kunnen zijn...

Grond verkoop je maar één keer. Doe je dat ten bate van de gemeentekas, dan haal je er het maximum uit. Maar wie 42 percelen tegelijk aanbiedt, waaronder heel wat verpachte percelen en ook stukken trage weg, een heuse asfaltweg of een perceel met nutsvoorzieningen (riolering én elektriciteitsleidingen), pakt het niet echt wijs aan. Ook het voormalig stort is weer in de aanbieding. Voor...